Leczenie COVID-19 w domu – nowe polskie zalecenia. Jakie...

Leczenie COVID-19 w domu – nowe polskie zalecenia. Jakie leki stosować, a które są niezalecane? Kiedy chory powinien trafić do szpitala?

Zdjęcie autora materiału

Strona Zdrowia

Domowe leczenie COVID-19 jest podobne, jak w przypadku innych schorzeń infekcyjnych dróg oddechowych. Stan chorego powinien być stale monitorowany, ponieważ

Domowe leczenie COVID-19 jest podobne, jak w przypadku innych schorzeń infekcyjnych dróg oddechowych. Stan chorego powinien być stale monitorowany, ponieważ może w każdej chwili się pogorszyć ©Katarzyna Białasiewicz/123RF

Zdecydowana większość pacjentów przechodzi COVID-19 w domu, niezbędne są więc wytyczne odnośnie leczenia tej choroby. Stanowisko zajął zespół konsultantów krajowych i na początku lutego 2020 roku wydał oficjalny zestaw zaleceń. Sprawdź, jak powinno przebiegać domowe leczenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
Domowe leczenie COVID-19 jest podobne, jak w przypadku innych schorzeń infekcyjnych dróg oddechowych. Stan chorego powinien być stale monitorowany, ponieważ

Domowe leczenie COVID-19 jest podobne, jak w przypadku innych schorzeń infekcyjnych dróg oddechowych. Stan chorego powinien być stale monitorowany, ponieważ może w każdej chwili się pogorszyć ©Katarzyna Białasiewicz/123RF

Według oficjalnych danych infekcja koronawirusem SARS-CoV-2 w przypadku 99,4 proc. chorych w Polsce ma nie ma poważnego charakteru. Przeważająca większość zarażonych nie wymaga hospitalizacji, dlatego w razie występowania objawów leczy się w domu.

W związku z tym, a także ze względu na szum informacyjny wokół COVID-19, polscy eksperci poddali analizie zebrane doświadczenia odnośnie terapii choroby i opracowali zestaw odpowiednich zaleceń. Wśród specjalistów znaleźli się konsultanci krajowi do spraw medycyny rodzinnej, chorób zakaźnych oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

Jak leczyć COVID-19 w domu?


W przypadku łagodnego przebiegu zakażenia koronawirusem leczenie polega na łagodzeniu objawów infekcji za pomocą dostępnych środków i metod, stosowanych także w innych wirusowych infekcjach oddechowych.

Stan chorego powinien być stale monitorowany, ponieważ w każdej chwili może dojść do jego pogorszenia się – zwłaszcza, jeśli występują u niego czynniki ryzyka powikłań, jak np., choroby współistniejące.

W przypadku nagłego pogorszenia się zdrowia pacjenta musi on jak najszybciej zostać poddany leczeniu szpitalnemu. Nie należy go opóźniać zwłaszcza w sytuacjach, gdy pojawi się:
 • duszność, która nie ustępuje w spoczynku i utrudnia mówienie,
 • częstość wykonywanie oddechów przekracza 30 na minutę,
 • zasinienie skóry, błon śluzowych lub języka,
 • hipoksemia, czyli saturacja krwi tętniczej tlenem poniżej 94 procent (a w przypadku osób z przewlekłą niewydolnością oddechową, np. POChP czy zwłóknieniem płuc – poniżej 88 proc.), niezależnie od tego, czy występuje uczucie duszności. Parametr ten (SpO2) mierzy się pulsoksymetrem,
 • gorączka przekraczająca 39 stopni Celsjusza, zwłaszcza gdy trwa ponad dobę, powoduje poważne osłabienie i występuje u osób w średnim lub starszym wieku,
 • kaszel, który utrudnia oddychanie i mówienie,
 • ból w klatce piersiowej,
 • spadek ciśnienia tętniczego krwi poniżej 90/60 mm Hg, jeżeli u chorego jego wartości są zwykle większe,
 • utrata przytomności,
 • zmiany świadomości, dotyczące zachowania i sposoby mówienia, np. trudności w obudzeniu pacjenta, zaburzony kontakt.


Zalecenia domowej terapii COVID-19


Infekcję koronawirusem należy leczyć za pomocą zwyczajowych środków stosowanych w wirusowych chorobach dróg oddechowych. Niewskazane jest przyjmowanie na własną rękę niesprawdzonych leków i wszelkich nierekomendowanych środków medycznych, nawet takich, które dobrze rokują w badaniach naukowych.

Natomiast pacjenci przyjmujący już leki z uwagi na istniejące już schorzenia nie powinni przerywać zalecanej terapii. Dotyczy to również farmaceutyków takich jak glikokortykosteroidy, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), leki przeciw nadciśnieniu, statyny, leki przeciwpłytkowe i przeciwzakrzepowe. Choć na początku pandemii obawiano się, że mogą pogarszać przebieg COVID-19, w badaniach nie wykazano, by ich stosowanie w leczeniu chorób przewlekłych zwiększało ryzyko zgonu z powodu koronawirusa. Przeciwnie, przyjmowanie ich przez wymagających tego pacjentów szpitalnych często pomaga to zagrożenie zmniejszać.

Do zalecanych leków i metod w terapii zakażenia koronawirusem należą:
 • leki przeciwgorączkowe – w przypadku gorączki przekraczającej 38,5 stopni Celsjusza zaleca się stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym również ibuprofenu, lub paracetamolu;
 • leki przeciwkaszlowe – są zalecane przy nasilonym kaszlu, który utrudnia mówienie lub sen, ponieważ kaszel pogarsza wydolność oddechową; w ciężkich przypadkach dopuszcza się stosowanie leków z kodeiną,
 • nawadnianie organizmu – chory powinien przyjmować co najmniej 2 l płynów na dobę, najlepiej wody i niegazowanych napojów, a ich ilość powinna być dostosowana do temperatury ciała, by zapobiegać odwodnieniu organizmu; w przypadku niewydolności serca lub nerek chory powinien kontrolować codziennie wydalanie moczu, nasilenie obrzęków i masę ciała;
 • antybiotyki – stosuje się tylko w przypadku konieczności, m.in. jeżeli infekcja trwa powyżej 2 tygodni i ma cechy zakażenia bakteryjnego (np. obecność ropy w plwocinie), a także u osób z przewlekłymi chorobami zapalnymi, takimi jak przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) czy niedoborami odporności, np. w wyniku przyjmowania leków immunosupresyjnych.
 • kontrola ciśnienia krwi – jest zalecana u osób powyżej 65. roku życia, leczonych na nadciśnienie lub niewydolność serca;
 • kontrola nasycenia krwi tlenem – zaleca się ją u chorych, którzy odczuwają duszność w stanie spoczynku, zwłaszcza gdy mają powyżej 60 lat i/lub choroby współistniejące. Do monitorowania parametru określanego jako saturacja krwi (SpO2) służy pulsoksymetr. Najlepiej, jeśli pacjent dołączy też do programu Domowej Opieki Medycznej (system PulsoCare).


Niezalecane leki w domowej terapii COVID-19


Stanowisko ekspertów na temat leczenia koronawirusa w domu obejmuje też informacje na temat leków niepolecanych. Choć ich nazwy pojawiają się w związku z terapią szpitalną, nie są to środki przeznaczone do samodzielnego stosowania – zwłaszcza bez szczególnych wskazań dodatkowych.

Do niezalecanych leków i procedur, których nie powinno się stosować na własną rękę, należą:
 • Deksametazon – u pacjentów, którzy nie wymagają tlenoterapii lub mechanicznej wentylacji płuc, przyjmowanie glikokortykosteroidów takich jak deksametazon zwiększa ryzyko zgonu.
 • Glikokortykosteroidy wziewne – ich przyjmowanie przez pacjentów bez wcześniejszych wskazań medycznych nie jest uzasadnione.
 • Leki przeciwwirusowe – nie powinno się stosować leków, które przynoszą wątpliwe korzyści, m.in. o nieudowodnionej skuteczności lub jej braku. Należą do nich m.in. amantadyna, chlorochina i hydroksychlorochina, lopinawir z rytonawirem czy azytromycyna.
 • Leki przeciwpłytkowe, przeciwzakrzepowe, inhibitory ACE i statyny – jeżeli nie istnieją inne wskazania do ich stosowania, nie należy ich wdrażać.
 • Tlenoterapia – jeżeli jest wymagana, jest to bezwzględnym wskazaniem do hospitalizacji pacjenta. Korzystanie z tlenu może opóźniać decyzję o leczeniu szpitalnym, podczas gdy przy ciężkim przebiegu COVID-19 pomoc powinna być udzielona w ciągu 5-8 dni od początku objawów. CO więcej, podawanie tlenu w ostrej fazie zakażenia grozi gwałtownym pogorszeniem się stanu chorego, choć jest stosowane w fazie przewlekłej.
 • Witamina D – nie ma wystarczających dowodów, by stosować ją w leczeniu COVID-19. Z uwagi na niedobór tego związku w polskiej populacji i jego możliwy związek z ciężkim przebiegiem infekcji zaleca się suplementację diety dawką do 2000 IU dziennie u osób dorosłych i do 4000 IU u tych powyżej 75. r.ż.
 • Witamina C, cynk i inne suplementy – ponieważ ich wpływ na leczenie infekcji koronawirusem nie został jednoznacznie potwierdzony, powinny być stosowane w celu wyrównania ewentualnych niedoborów pokarmowych.
Źródło:
Zalecenia dotyczące postępowania u osób z chorobą COVID-19 leczonych w domu Ministerstwo Zdrowia


ZOBACZ: Oddychaj swobodnie. Jak wrócić do pełnej sprawności po COVID-19? Ekspert: Damian Wiśniewski, trener przygotowania motorycznego, masażysta i fizjoterapeuta

Komentarze

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Quizy zdrowotne

Wideo