Aseksualizm – na czym polega, jak się objawia, jakie mogą...

Aseksualizm – na czym polega, jak się objawia, jakie mogą być jego przyczyny? Czy możliwy jest związek z osobą aseksualną?

Agata Orzełowska

Strona Zdrowia

Aktualizacja:

Strona Zdrowia

Jeśli partner nie jest osobą aseksualną, w związku może dochodzić do napięć, ponieważ potrzeby osoby seksualnej nie są spełnione. Zdarza się, że osoby

Jeśli partner nie jest osobą aseksualną, w związku może dochodzić do napięć, ponieważ potrzeby osoby seksualnej nie są spełnione. Zdarza się, że osoby aseksualne postanawiają uprawiać seks, by zadowolić partnera. ©123rf.com

Aseksualizm to orientacja seksualna polegająca na braku pożądania seksualnego i potrzeby podejmowania zachowań seksualnych. Osoby aseksualne mogą dążyć do stworzenia więzi emocjonalnej z partnerem, ale nie są zainteresowane seksem i erotyką. Sprawdź, po czym rozpoznać osobę aseksualną i jakie są możliwe przyczyny takiej orientacji. W artykule wyjaśniamy również, jak żyć w związku z osobą aseksualną.
Jeśli partner nie jest osobą aseksualną, w związku może dochodzić do napięć, ponieważ potrzeby osoby seksualnej nie są spełnione. Zdarza się, że osoby

Jeśli partner nie jest osobą aseksualną, w związku może dochodzić do napięć, ponieważ potrzeby osoby seksualnej nie są spełnione. Zdarza się, że osoby aseksualne postanawiają uprawiać seks, by zadowolić partnera. ©123rf.com

Czym jest aseksualizm?


Aseksualność, w wymiarze klinicznym, określana jest jako trwały i całkowity brak odczuwania pociągu seksualnego wobec osób tej samej lub odmiennej płci. Oznacza to, że osoba aseksualna, nawet, jeśli jest emocjonalnie zaangażowana i tworzy związek z inną osobą, nie czuje potrzeby uprawiania seksu i zazwyczaj stroni od zachowań seksualnych.

Aseksualizm traktowany jest obecnie przez część seksuologów jako czwarty rodzaj orientacji seksualnej – pozostałe trzy to heteroseksualizm, homoseksualizm i biseksualizmu. Osoby aseksualne to niewielki odsetek społeczeństwa – stanowią około 1 proc. Badania naukowe wskazują, że osoby aseksualne to częściej kobiety.

Jakie są przyczyny aseksualizmu?


Przyjmuje się, że aseksualizm to orientacja wrodzona, podobnie jak w przypadku innych orientacji seksualnych. Osoby aseksualne od najwcześniejszego dzieciństwa nie wykazują żadnego zainteresowania seksem, a w dorosłości nie odczuwają potrzeby nawiązywania relacji erotycznych.

Obniżone libido może być spowodowane na przykład przyjmowaniem leków. Może pojawiać się także w przebiegu niektórych chorób. Przez niektóre osoby obniżenie libido może być identyfikowane z aseksualnością, czyli brakiem zainteresowania sferą erotyki. Należy jednak podkreślić, że osoby aseksualne nie odczuwają pociągu erotycznego w ogóle – nie wiąże się to z obniżeniem popędu seksualnego (libido), ponieważ w ich przypadku pociąg seksualny nigdy się nie pojawił. W przypadku, gdy brak potrzeb seksualnych lub obniżone libido pojawi się u osoby, która wcześniej wykazywała zainteresowanie seksem, mamy raczej do czynienia z zaburzeniami popędu, a nie z aseksualizmem.

Objawy aseksualizmu


Ludzie aseksualni są całkowicie pozbawieni potrzeb seksualnych. Jest to trwały i wrodzony brak odczuwania pociągu erotycznego. Osoby aseksualnie nie widzą w swoim zachowaniu i odczuwaniu nic niewłaściwego i zazwyczaj nie zgłaszają się do seksuologa z prośbą o leczenie. Nie mają też skali porównawczej, jak to jest odczuwać większe lub mniejsze pożądanie seksualne.

Jakie są różnice między aseksualizmem a zaburzeniami popędu płciowego?


Aseksualizm nie jest klasyfikowany jako zaburzenie popędu płciowego. Nie jest też wolicjonalną (opartą na postanowieniu) postawą wobec sfery seksu.

Aseksualizm nie jest też równoznaczny z awersją seksualną: osoby aseksualne nie odczuwają wobec seksu niechęci, nie widzą natomiast powodu, by seks uprawiać.

Aseksualność to nie to samo, co antyseksualizm – osoba aseksualna może pozytywnie postrzegać kontakty seksualne innych. Choć sama nie odczuwa takiej potrzeby, rozumie, że jest to częsty wyraz uczuć i sposób na budowanie bliskości w związku.

Aseksualizm to również nie to samo, co zachowanie celibatu: osoby żyjące w celibacie mogą odczuwać normalny, a nawet silny popęd seksualny, który może ulec sublimacji, czyli zmienić się w dążenie do twórczego wyrażania talentu, pomocy innym ludziom lub jakikolwiek sposób nieangażujący bezpośrednio sfery seksu. Osoby aseksualne najczęściej pozostają w celibacie (nie uprawiają seksu), ale większość ludzi przyjmujących z wyboru lub konieczności celibat nie jest aseksualna.Test na aseksualizm


W 1948 roku amerykański seksuolog dr Alfred Kinsey opracował test pozwalający określić orientację seksualną. Skala Kinseya ma wartości od 0 do 6 oraz dodatkowy wskaźnik „X” oznaczający brak zachowań seksualnych (aseksualizm). Współcześni seksuologowie uważają, że skala Kinseya jest zbyt uproszczona – orientacja seksualna każdego człowieka jest unikalna, jest procesem dynamicznym i zależnym od wielu czynników. Z tego względu wiele zachowań seksualnych nie mieści się w kategoriach zaproponowanych przez Kinseya. Problem ten starają się rozwiązać pojęcie kontinuum seksualnego i opracowana w 1978 roku przez Fritza Kleina tabela orientacji seksualnej.

Jak żyć w związku z osobą aseksualną?


Aseksualizm nie musi iść w parze z oziębłością uczuciową: osoba aseksualna może być zdolna do nawiązywania głębokich więzi uczuciowych oraz do tworzenia trwałych związków.

Aseksualiści mogą wchodzić w związki z osobami obojga płci, w zależności od tego, do kogo odczuwają pociąg romantyczny (osób odmiennej lub tej samej płci). Wyjątek stanowią osoby zarazem aseksualne i aromatyczne, czyli takie, które nie odczuwają potrzeby wchodzenia z innymi ludźmi w relacje o zabarwieniu uczuciowym.

Jak każdy związek, także relacja z osobą aseksualną wymaga szczerości i komunikowania partnerowi swoich potrzeb. Tylko w taki sposób możliwe jest porozumienie i stworzenie satysfakcjonującej więzi.Jak rozmawiać z dzieckiem o seksie?

Komentarze

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Quizy zdrowotne

Wideo