Czym są karty charakterystyki substancji niebezpiecznych?

Materiał informacyjny FUSION MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Karty charakterystyki to dokument mający na celu dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących konkretnych substancji chemicznych. W tym celu konieczne jest stworzenie dokumentu posiadającego 16 istotnych sekcji, które zawierają i.in. zagrożenia, jakie mogą płynąć zarówno dla człowieka, jak i środowiska naturalnego podczas ich stosowania, a także zasady pierwszej pomocy gdyby doszło do bezpośredniego kontaktu chemikaliów z ciałem. Zasady tworzenia tego rodzaju kart zawarte są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego, zwanego potocznie REACH.

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych - co warto wiedzieć?

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, z ang. SDS Safety Data Sheet, wystawiane są przez producentów chemikaliów, które zostały sklasyfikowane jako niebezpieczne. Muszą one zostać przekazane wraz z substancjami wszystkim dystrybutorom oraz użytkownikom. Warto mieć na uwadze to, że konieczność ich wystawienia zgodnie z prawem oraz przekazania dotyczy wyłącznie substancji niebezpiecznych. W przypadku innego rodzaju chemikaliów nie jest to wymagane. Informacje, jakie zawierają karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są niezbędne do tego, aby można było poznać zasady prawidłowego obchodzenia się z nimi. Jest to bardzo ważne działanie pod kątem bezpieczeństwa. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj - consultchem.pl/karty-charakterystyki/karty-charakterystyki-substancji-niebezpiecznych.html.

Obowiązek sporządzenia karty charakterystyki substancji niebezpiecznych leży na podmiocie, który na konkretnym etapie ją dostarcza. Równie dobrze może to być więc producent, importer, jak i importer. Osoba, która może stworzyć taki dokument musi posiada niezbędne kwalifikacje. Według przepisów obowiązujących na obszarze Unii Europejskiej karta musi być sporządzona w języku państw członkowskich, na terenie których dana substancja będzie dystrybuowana. Musi zostać dostarczona nie później niż w pierwszym dniu dostawy chemikaliów. Można dostarczyć ją w formie papierowej, listownie lub wysyłając faks.

Przepisy prawa wynikające z wprowadzonego rozporządzenia REACH określają również zasady przechowywania kart charakterystyki. Producenci, importerzy oraz użytkownicy na dalszych etapach muszą gromadzić i przechowywać gotowe do udostępnienia informacje związane z bezpieczeństwem stosowania substancji chemicznych przez okres co najmniej 10 lat. Czas ten obowiązuje zarówno od ostatniej daty produkcji, importu, dostawy, jak i stosowania chemikaliów.

Co powinna zawierać karta charakterystyki?

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych ma ściśle określoną budowę i składa się z 16 obowiązkowych elementów. Informacje, jakie muszą znaleźć się na karcie charakterystyki to:

 • nazwa substancji chemicznej oraz przedsiębiorstwa,
 • identyfikacja zagrożeń,
 • dokładny skład produktu,
 • zasady pierwszej pomocy,
 • postępowanie w razie pożaru,
 • postępowanie w przypadku przedostania się do środowiska,
 • zasady postępowania z produktem i jego magazynowanie,
 • środki ochrony osobistej,
 • właściwości fizyczne/chemiczne,
 • stabilność i reaktywność,
 • działanie toksykologiczne,
 • informacje dot. ekologii,
 • postępowanie z odpadami,
 • zasady transportu
 • przepisy prawne,
 • inne informacje.

Żadna z sekcji nie może pozostać pusta bez wpisania informacji. Jeśli jakieś dane są niedostępne lub nie używane musi być to wyraźnie zapisane. Karta może zostać także dodatkowo rozbudowana o inne sekcje, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych w pewnych określonych przypadkach powinna zostać zaktualizowana oraz wystawiona ponownie. Jest to konieczne, jeśli pojawią się nowe informacje o substancjach, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Aktualizację należy przeprowadzić również w sytuacji, zastosowano pewne ograniczenia dystrybucyjne oraz gdy udzielono lub odmówiono wydania zezwolenia na wprowadzenie substancji niebezpiecznych na ogólnodostępny rynek.

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych - dla kogo są ważne?

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych przeznaczone są przede wszystkim dla użytkowników, którzy prowadzą działalność zawodową, aby mieli możliwość podjęcia środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia pracodawcy, jak i pracowników. Obowiązek ten dotyczy środków chemicznych, które zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 zostały zakwalifikowane do grona tych, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo, w przypadku lub gdy jest to substancja trwała wykazująca zdolność do bioakumulacji. W niektórych określonych przypadkach dostawca może zostać zmuszony do dostarczenia takiej karty, nawet jeśli substancja nie spełnia wymienionych warunków.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na stronazdrowia.pl Strona Zdrowia
Dodaj ogłoszenie